CJELOKUPNA

RJEŠENJA ZA VAŠ OBJEKAT

Sustavi Automatskog upravljanja, Centralno-nadzorno upravljački sustavi i integracije protkola na objektima

Tvrtka Aeroteh d.o.o. posjeduje dugogodišnje iskustvo i stručnost na projektiranju, izvođenju, programiranju, puštanju u pogon i servisiranju sustava automatske regulacije u građevini i industriji te kao zastupnik obavlja prodaju opreme automatske regulacije (DDC regulatori i oprema, PLC kontroleri, osjetnici, ventili, pogoni ventila, tlačne sklopke, sklopna oprema itd.) renomiranih svjetskih proizvođača.

Izvođenje

Izrada elektroormara sa kompletnim ožičenjem, testiranje elektroormara , montaža opreme automatske regulacije, kabliranje i spajanje opreme i elektroormara na objektu.

Programiranje i puštanje u pogon

Izrada software-a (programa) automatske regulacije. Provjera ožičenja, programiranje DDC regulatora, ispitivanje DDC signala i testiranje funkcionalnosti programa i opreme automatske regulacije. Izrada software-a centralnog nadzora sustava automatske regulacije (SCADA), konfiguracija računala, postavljanje računala na objekt i povezivanje sa DDC regulatorima. Testiranje funkcionalnosti centralnog nadzora i sustava automatske regulacije u cjelini

Integracije protokola

Aeroteh d.o.o. obavlja i radove na integraciji sustava dojave i automatske regulacije drugih proizvođača u vlastiti sustav centralnog nadzora i automatske regulacije. Ujedno je moguća i integracija sustava očitanja potrošnje toplinske i električne energije te potrošnje vode, plina itd. Tako je moguće dobiti objedinjeni sustav centralnog nadzora nekog objekta ili postrojenja gdje su integrirani svi važniji elementi tog sustava (grijanje, ventilacija, klimatizacija, vatrodojava, plinodojava, nadzor i upravljanje radom rashladnika, kotlova, toplinskih pumpi itd. te očitavanje potrošnje)

Stručnost i iskustvo

Sve radove od projektiranja, izvođenja do održavanja i servisiranja izvode naši inženjeri i tehničari koji imaju visoku stručnost i dugogodišnje iskustvo u radu sa sustavima automatske regulacije. Poseban naglasak je na stručnosti i iskustvu u projektiranju i izvođenju sustava automatske regulacije termotehničkih instalacija u građevini što pokazuje i veliki broj građevinskih objekata u zemlji i inozemstvu