Tvrtka Aeroteh d.o.o. uz pomoć bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova provodi ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Konsolidacija IT infrastructure I unaprjeđenje procesa tvrtke Aeroteh d.o.o.“.

Kroz ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Aeroteh će implementacijom novih, nadogradnjom i optimizacijom postojećih IT sustava povećati produktivnost procesa izrade energetskih i elektrokomandnih ormara, olakšati će se servisiranje, održavanje i programiranje složenih sustava, povećat će se sigurnost arhiviranih podataka. Sve navedeno će doprinijeti većoj stabilnosti sustava i otvoriti mogućnost za proširenje proizvodnih kapaciteta, kao i mogućnost razvoja inovacija koje su trenutno u fazi planiranja.

Projektom će se uvesti nova IKT rješenja koja će integrirati i optimizirati sve poslovne procese te povećati ukupnu konkurentnost tvrtke Aeroteh d.o.o.

Projektne aktivnosti su:

  1. Nabava EPLAN softwarea – ili jednakovrijedno
  2. Nabava TIA portal laptopa – ili jednakovrijedno
  3. Nabava backup rješenja
  4. Nadogradnja Sharepointa
  5. Nabava ERP-a

Ukupna vrijednost projekta iznosi 511.389,46 HRK, od čega je 265.922,11 HRK iznos koji sufinancira EU. Projekt je započeo 15.11.2019. godine i planirani datum završetka je 15.04.2020.

U slučaju da želite saznati više informacija o projektu, kontaktirajte nas na aeroteh@aeroteh.hr ili posjetite stranice www.strukturnifondovi.hr.

 

NAZIV PROJEKTA:
Investicijsko ulaganje u proizvodnju i komercijalizaciju inovativnog proizvoda društva AEROTEH u S3 područjima

OPIS PROJEKTA:
Projekt društva Aeroteh d.o.o. ima za cilj provesti ulaganja u jačanje i inovaciju proizvodnog procesa, a sve u cilju pokretanja proizvodnje i komercijalizacije inovativne energetske opreme za koju se očekuje da bude učinkovita, daljinski kontrolirana i da nadzire te upravlja energetskom infrastrukturom.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Provedbom će se doprinijeti realizaciji dugoročnih ciljeva društva, odnosno novim industrijskim postrojenjima i operaterima prijenosnih i distribucijskih sustava omogućiti tehničku i troškovnu optimizaciju koja će smanjiti dosadašnju varijabilnu komponentu (potrošnju energenata) investicije. Samim time uz povećanje prihoda za 25% i povećanja prihoda od izvoza, društvo planira zaposliti minimalno 4 nova zaposlenika.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA iznosi: 8.184.909,56 HRK
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 3.231.829,78 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE: od 01.07.2020. do 01.01.2022. godine

KONTAKT OSOBA:
Eduard Nothig, direktor
Mail: eduard.nothig@aeroteh.hr

https://strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.