Tvrtka Aeroteh d.o.o. uz pomoć bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova provodi ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Konsolidacija IT infrastructure I unaprjeđenje procesa tvrtke Aeroteh d.o.o.“.

Kroz ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Aeroteh će implementacijom novih, nadogradnjom i optimizacijom postojećih IT sustava povećati produktivnost procesa izrade energetskih i elektrokomandnih ormara, olakšati će se servisiranje, održavanje i programiranje složenih sustava, povećat će se sigurnost arhiviranih podataka. Sve navedeno će doprinijeti većoj stabilnosti sustava i otvoriti mogućnost za proširenje proizvodnih kapaciteta, kao i mogućnost razvoja inovacija koje su trenutno u fazi planiranja.

Projektom će se uvesti nova IKT rješenja koja će integrirati i optimizirati sve poslovne procese te povećati ukupnu konkurentnost tvrtke Aeroteh d.o.o.

Projektne aktivnosti su:

  1. Nabava EPLAN softwarea – ili jednakovrijedno
  2. Nabava TIA portal laptopa – ili jednakovrijedno
  3. Nabava backup rješenja
  4. Nadogradnja Sharepointa
  5. Nabava ERP-a

Ukupna vrijednost projekta iznosi 511.389,46 HRK, od čega je 265.922,11 HRK iznos koji sufinancira EU. Projekt je započeo 15.11.2019. godine i planirani datum završetka je 15.04.2020.

U slučaju da želite saznati više informacija o projektu, kontaktirajte nas na aeroteh@aeroteh.hr ili posjetite stranice www.strukturnifondovi.hr.