TEHNOLOGIJA MJERENJA

I NADZORA SUSTAVA GRIJANJA

Toplinske podstanice, razdjelnici toplinske energije i mjerne stanice

Distribuiramo i ugrađujemo elektroničke razdjelnike toplinske energije i cjelokupni sustav očitavanja i kontrole Siemeca AMR i Siemeca Walk-by, provjerenog proizvođača SIEMENS.

Nudimo vam kompletnu uslugu savjetovanja prilikom odabira opreme, kao i uslugu očitavanja, raspodjele i obračuna utroška energije.

Individualne toplinske podstanice

Individualne stambene toplinske podstanice ITPS razvijene su za etažno centralno grijanje s priključkom na sustav daljinskog grijanja ili centralno postavljen kotlovski sustav u stambenom objektu. Koriste se za opskrbu potrošača toplinskom energijom za grijanje stanova ili drugih prostornih cjelina i istovremenu pripremu potrošne tople vode

Priprema potrošne tople vode odvija se u pločastom izmjenjivaču na protočnom principu. Izvedba s termostatskim by-passom u sklopu s glavnim regulatorom unutar podstanice omogućava dobavu potrošne tople vode bez kašnjenja. Centralnu regulaciju temperature u prostoriji omogućuje ugrađen prolazni ventil s elektro - pogonom koji je spojen sa sobnim termostatom. Mjerenje količine utrošene toplinske energije za zagrijavanje prostora i pripremu potrošne tople vode omogućuje ugrađeno mjerilo toplinske energije. Individualna toplinska podstanica isporučuje se u podžbuknoj izvedbi ugrađena u podžbukni ormar ili u nadžbuknoj izvedbi s limenim INOX ili bijelo lakiranim pokrovom.

Kompakt toplinske podstanice

KOMPAKT toplinske stanice su funkcionalno zaokružena cjelina centraliziranog daljinskog sustava grijanja. Ugrađuju se kao primopredajne stanice u zgrade stambene, poslovne i javne namjene, obiteljske kuće ilil kuće s više domaćinstava, između sustava razvoda daljinskog grijanja i instalacija grijanja objekta.

KOMPAKT toplinske stanice su kompaktne konstrukcije, jednostavne izvedbe za olakšan prijevoz i jednostavnu ugradnju.Naša standardna ponuda sadrži uređaje koji su izvedeni prema tehničkiim zahtjevima tvrtke HEP-Toplinarstvo d.o.o., Zagreb, u području snaga od 30 do 1000 kW, u izvedbama s mogućnošću centralizirane pripreme potrošne tople vode ili u izvedbama za sustave s ugrađenim individualnim stambenim toplinskim podstanicama.

Razdjelnici toplinske energije

U stanovima koji se nalaze u zgradama starije gradnje, gdje su instalacije grijanja izvedene tako da se sastoje od temeljnog razvoda i vertikalnih vodova, od kojih više njih prolazi po pojedinom stanu, ugradnja mjerila toplinske energije je praktički nemoguća bez većih i skupih instalaterskih zahvata

Kod takvih objekata zakonska obveza preporučuje mjerenje i raspodjelu toplinske energije nekom od metoda koje su pokrivene hrvatskim normama koje su preuzete iz Europske unije.Takva metoda je individualno mjerenje toplinske energije upotrebom razdjelnika toplinske energije (razdjelnika topline).

Obračun potrošnje toplinske energije vrši se na temelju površine stana. Na taj način stanari nemaju utjecaj na iznos računa, bez obzira da li se pridržavaju pravila štednje topline.

Mjerne stanice

Koriste se kod etažnog centralnog grijanja s priključkom na sustav daljinskog grijanja ili u stambenim objektima sa zajedničkom kotlovnicom, gdje je potrebno evidentirati i raspodjeliti utrošak energije između zasebnih prostornih cjelina.

Također, ormarić je moguće ugraditi u objektima s centralnom pripremom rashladne energije.

Ormarić se isporučuje sa svom zapornom i priključnom armaturom, potpuno spreman za ugradnju na objektu, u kompletu s mjerilom toplinske ili rashladne energije, koja evidentiraju ukupno utrošenu energiju za zagrijavanje ili hlađenje pojedine prostorne cjeline. Mogućnost izvedbe s regulacijskim ventilom za statičko hidrauličko uravnoteženje i automatskim regulatorom diferencijalnog tlaka, kao i s prolaznim ventilom s elektro - pogonom.

Omrarić je plastificiran RAL 9010, s otvorima za ventilaciju, prozorom za očitavanje mjerila, bravicom za zaključavanje i uvodnicama za prolaz vodiča npr. za M-bus vezu.

 Aeroteh aktiva

Očitavanje i dojava potrošnje energije za klijente