NAZIV PROJEKTA:
Investicijsko ulaganje u proizvodnju i komercijalizaciju inovativnog proizvoda društva AEROTEH u S3 područjima

OPIS PROJEKTA:
Projekt društva Aeroteh d.o.o. ima za cilj provesti ulaganja u jačanje i inovaciju proizvodnog procesa, a sve u cilju pokretanja proizvodnje i komercijalizacije inovativne energetske opreme za koju se očekuje da bude učinkovita, daljinski kontrolirana i da nadzire te upravlja energetskom infrastrukturom.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Provedbom će se doprinijeti realizaciji dugoročnih ciljeva društva, odnosno novim industrijskim postrojenjima i operaterima prijenosnih i distribucijskih sustava omogućiti tehničku i troškovnu optimizaciju koja će smanjiti dosadašnju varijabilnu komponentu (potrošnju energenata) investicije. Samim time uz povećanje prihoda za 25% i povećanja prihoda od izvoza, društvo planira zaposliti minimalno 4 nova zaposlenika.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA iznosi: 8.184.909,56 HRK
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 3.231.829,78 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE: od 01.07.2020. do 01.01.2022. godine

KONTAKT OSOBA:
Eduard Nothig, direktor
Mail: eduard.nothig@aeroteh.hr

https://strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.