Plinodetekcija

Cjelovita zaštita 

Plinodetekcija

Mreža detektora razmještenih po zaštićenom prostoru prati koncentraciju opasnih tvari.

Strukturalno, svaki se sustav detekcije plinova sastoji od nekoliko funkcionalnih cjelina. Mreža detektora razmještenih po štićenom prostoru prati koncentraciju potencijalno opasnih tvari.

Dispozicija detektora, kao i njihov tip ovise o tome koja se vrsta opasnih plinova ili para očekuje u prostoru, kao i o uvjetima strujanja zraka te intenzitetu i dinamici emisije opasnih tvari.

Dojavna centrala središnji je uređaj zadužen za napajanje i nadzor stanja mreže detektora te provođenje akcija u slučaju pozitivne detekcije. Akcije se mogu kretati od aktivacije lokalnog alarma, ako je prikladno – i sa snimljenom porukom za potencijalno ugrožene korisnike nadziranog prostora (npr. u javnoj garaži upozorenje da motori vozila moraju biti ugašeni kad su vozila parkirana) – zatim upravljanja lokalnim sustavom ventilacije i klimatizacije pa do upućivanja dojave udaljenoj interventnoj ekipi ili osoblju za održavanje.

Treća, već spomenuta cjelina je izvršna oprema za uzbunjivanje, automatske akcije i daljinsku dojavu koja djeluje na već opisan način. U izvedbama kod kojih je sustav dojave plina integriran sa sustavom dojave požara, mreža detektora ostaje ista, ali se putem eventualnih prilagodnih modula spaja na centralu dojave požara koja obavlja sve već opisane središnje funkcije.

Izvršna oprema se najčešće aktivira putem upravljačkih modula centrale za dojavu požara. Za vrlo jednostavne primjene postoje i samostalni detektori koji djeluju autonomno, tj. na sebi objedinjuju funkciju detekcije i uzbunjivanja, bez potrebe spajanja na neku nadređenu centralu.

Naši partneri