Podaci o tvrtki

Kontakt podaci:

Adresa: Zagrebačka cesta 145 A/II, Rudeš 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Telefon: +385 (0) 1 3015 312
E-mail: aeroteh@aeroteh.hr

Pravni podaci:

Aeroteh d.o.o. upisan je u trgovački registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem (MBS): 080324302

Temeljni kapital tvrtke: 780.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.
MB: 01473425
OIB: 06219431693
PDV ID: HR06219431693

Uprava:
Eduard Nöthig, član Uprave i glavni direktor, jedini član

Osobe ovlaštene za zastupanje:
Eduard Nöthig, OIB: 38067791735, Adresa: Njivice, Japlenički put 29

Katarina Bartolek Micek, OIB: 52041128015 Zagreb, Marija Šimenca 13 – prokurist

Poslovne banke:

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

IBAN: / SWIFT: IBAN ERSTE: HR0224020061100015300
IBAN: HR0224020061100015300
SWIFT code : ESBCHR22
ESB Bank dd , Jadranski trg 3A , 51000 Rijeka, Croatia

Zagrebačka banka

IBAN ZABA: HR6923600001102491234
SWIFT code: ZABAHR2X
Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10