Poslovni i trgovački centri

Automatizacija sustava ventilacije i klimatizacije

90% svog života provodimo u zgradama, stoga je od velike važnosti da boravak u istima, pozitivno utječe na udobnost i naše zdravlje.

Automatizacija sustava ventilacije i klimatizacije te nadzor i kontrola parametara temperature, grijanja, hlađenja te zaštita od požara, igra vitalnu ulogu u održavanju sigurnosti i zdravlja te povećanju produktivnosti zaposlenih i posjetitelja.

Najnovije istraživanje pokazuje da osoblje u zgradi koja ima kontrolu CO2 može raditi i do 10 puta bolje.

BMS - automatizacija sustava ventilacije i klimatizacije (HVAC) čistih prostora

Saznajte više

TEHNIČKA ZAŠTITA - kontrola pristupa, video nadzor, vatrodojava, plinodetekcija

Saznajte više

Elektroinstalacija jake i slabe struje

Saznajte više

Naša rješenja

Naša rješenja za klimatizaciju i ventilaciju čistih prostora (HVAC), omogućavaju vam zaštitu ljudi, imovine i poslovnih procesa

X

BMS – automatizacija sustava ventilacije i klimatizacije (HVAC)

X

BMS sustavi za HVAC 4.0 (SMART BUILDINGS)

Digitalizacija mijenja način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Zbog toga se mijenja i način na koji se kontroliraju klimatizacijski sustavi u poslovnim zgradama. Trend razvoja pametnih zgrada mijenja zahtjeve i za sustavom grijanja / hlađenja zgrada.

AEROTEH inženjering tim prati sve najnovije trendove u implementaciji automatizacije HVAC sustava, generacije 4.0. Takvi sustavi današnje zgrade čine inteligentnijima, podiže se energetska učinkovitost, ugodnost za ljude koji provode oko 90% svog vremena u zatvorenom.

Naša rješenja putem sustava za upravljanje zgradama (BMS) omogućuju daljinsko puštanje u pogon, predviđanje održavanja i optimiziranje sustava grijanja, ventilacije i hlađenja.

Prednosti za Vaše poslovanje

Digitalno povezivanje svih sustava te njihovo jednostavno vizualno praćenje
Vlasnici zgrada imaju niže troškove energije, a veću energetskom učinkovitost - ekološki pristup
Krajnji korisnici doživljavaju personaliziranu udobnost i poboljšanu produktivnost kroz napredna tehnička rješenja upravljanja klimatskim uvjetima interijera
Osigurana brza servisna podrška
X

TEHNIČKA ZAŠTITA – kontrola pristupa, video nadzor, vatrodojava, plinodetekcija

X

Sustavi zaštite od pojave požara (vatrodojava) i zaštite imovine zgrade (kontrola pristupa i video nadzor) zahtijevaju primjenu stručnog znanja i razumijevanja o načinima smanjenja rizika potencijalne pojave požara i njegovog rizika za život i imovinu, kao i neovlaštenog pristupa i korištenja imovine tvrtke.

Zašto implementirati sustav kontrole pristupa?

Zaštita od neovlaštenog pristupa ulaza u poslovnu zgradu ili dijelove zgrade
Kontrola o vremenu ulaska – izlaska
Korištenje kartica kontrole pristupa umjesto ključeva omogućava brže i prikladnije podešavanje ili brisanje privilegija svaki put kad se promijeni status zaposlenika
Unaprjeđuje zaštitu jer uklanja potrebu za ključevima koji se lako mogu izgubiti ili kopirati
Izbjegavanje godišnjeg troška zamjene ključeva i brava na objektu
Kontrola pristupa može se integrirati i s drugim sigurnosnim i poslovnim sustavima čime postaje sveobuhvatan i povezan alat za upravljanje.

KONTROLA PRISTUPA

Jednostavnim riječima, svrha kontrole pristupa je nadzor o tome tko, gdje i kada ulazi u zgradu, pojedine dijelove ili prostorije. Sustav kontrole pristupa ulaska i izlaska pojedinaca ne samo da vrši kontrolu nego i bilježi sve podatke.

VIDEO NADZOR

Najveći tehnološki napredak, u posljednjih deset godina, od svih sustava tehničke zaštite. Veliki razvoj IT industrije i mrežnih komunikacija rezultirao je pojavom nove generacije pametnih mrežnih kamera i mogućnošću stvaranja cjelovitog digitalnog rješenja.

Izuzetne performanse i napredne funkcije IT pametnih mrežnih kamera omogućavaju Vam:

Detekcija pokreta u slici, detekcija ostavljenih predmeta
Software za interaktivno upravljanje
Optički prijenos podataka
Nadzor ulaska – izlaska zaposlenika i posjetitelja u zgradu

Prednosti ugradnje sustava vatrodojave:

„High tech“ Siemensova patentirana ASA (engl. Advanced Signal Analysis) tehnologija omogućava “pametno” djelovanje javljača požara temeljeno na naprednoj analizi signala, neuronskim mrežama i pohranjenim uzorcima razvoja stvarnih požara.
Umrežavanje Siemens vatrodojavnih centrala
Povezivanje na nadzorno-upravljački sustav (CNUS)
Ekonomična rješenja
Zaštita imovine i ljudi

VATRODOJAVA

Sustavom dojave požara mora biti ostvarena cjelovita zaštita na objektu.
Osnovni zadatak mu je rana detekcija i alarmiranje te aktivacija unaprijed definiranih kontrolnih funkcija. Svaki sustav za dojavu požara sastoji se od centralne jedinice, periferije kao što su detektori i upravljački moduli te komponenata za signalizaciju i alarmiranje.

Da bi se postigao maksimalni učinak detekcije i smanjio rizik od neželjenog nastanka požara, ispravno pozicioniranje detektora u objektu najvažniji je čimbenik, a ugradnjom Siemens rješenja postiže se povoljan odnos cijene i kvalitete.

X

Elektroinstalacija jake i slabe struje

X

Implementiramo sustave jake i slabe struje kroz inovativan i učinkovit sustav kabliranja, uključujući ugradnju niskonaponskih upravljačkih elektro-ormara vlastite proizvodnje.

Naše usluge:

Instalacija jake struje:

  • ugradnja niskonaponskih upravljačkih ormara i razvodnih ormara
  • instalacija za utičnice, prekidače, upravljačke i razvodne ormare
  • instalacija rasvjete

Instalacija slabe struje:

  • instalacija sustava automatske regulacije opreme u polju i klima komora
  • instalacija sustava vatrodojave i video nadzora
  • instalacija sustava kontrole pristupa, interfoni, videofoni

Prednosti za Vaše poslovanje

kvalitetna integracija s ostalim sustavima
smanjuje vrijeme izvođenja radova
smanjenje troškova izvođenja radova
smanjenje rizika grešaka kod integracije s ostalim sustavima