Vatrodojava

Cjelovita zaštita 

Vatrodojava

Sustavom dojave požara mora biti ostvarena cjelovita zaštita na objektu. Sustav mora omogućiti brzo i precizno lociranje izvorapožara, a time brzu i efikasnu intervenciju dežurnog osoblja i vatrogasne postrojbe.

Osnovni zadatak mu je rana detekcija i alarmiranje te aktivacija unaprijed definiranih kontrolnih funkcija. Svaki sustav za dojavu požara sastoji se od centralne jedinice, periferije kao što su detektori i upravljački moduli te komponenata za signalizaciju i alarmiranje.

Da bi se postigao maksimalni učinak detekcije i smanjio rizik od neželjenog nastanka požara, ispravno pozicioniranje detektora u objektu najvažniji je čimbenik.

Prednosti ugradnje sustava vatrodojave:

  • „Hightech“ Siemensova patentirana ASA ( Advanced Signal Analysis) tehnologija omogućava “pametno” djelovanje javljača požara temeljeno na naprednoj analizi signala, neuronskim mrežama i pohranjenim uzorcima razvoja stvarnih požara.
  • umrežavanje Siemens vatrodojavnih centrala
  • povezivanje na nadzorno-upravljački sustav (CNUS)
  • ekonomična rješenja
  • zaštita imovine i ljudi

Naši partneri